Meme Sağlığı Kulübü | Op.Dr. Hamdi Koçer | Fibroadenom, meme kanseri, ultrasonografi, lenf bezleri

Merak Ettikleriniz

sorulariniz
  • mamografide ne kadar ışın alınır?
  • meme protezi tehlikeli mi?
  • doğum kontrol hapları meme kanseri yapar mı?
  • deodorantlar meme kanseri yapar mı?
  • meme kanseri kalıtsal mı?
  • meme alındı ne zaman estetik ameliyat olabilirim?
 
mamografide ne kadar ışın alınır?
Mamografide alınan ışın miktarı çok düşüktür, bir akciğer tomografisi çekimi sırasında alınan ışın miktarından daha azdır. O nedenle belli bir yaştan sonra her sene çekilmesinde bir sakınca yoktur. Belli bir yaştan sonra çekilmesinin iki nedeni vardır. Meme kanseri daha çok 40 yaşının üstünde görülür. O nedenle tarama amaçlı çekilen mamografilerde 40 yaş sınırı konmuştur. İkinci neden ise, genç memelerin doku yoğunluğunun fazla olması nedeni ile tetkikin hassasiyeti düşüktür. Ancak gerekli durumlarda her yaştaki kadına mamografi yapılabilir her hangi bir sağlık sakıncası yoktur.
 
meme protezi tehlikeli mi?
Estetik amaçlı kullanılan silikondan yapılmış veya silikonla kaplanmış meme protezleri ile meme kanseri arasında bir risk ilişkisi uzun zamandır araştırmalara konu olmuştur. Geldiğimiz noktada böyle bir ilişkinin varlığı kanıtlanmamıştır.
Bu konudaki ikinci tartışma ise, memeye yerleştirilen protezin, daha sonraki muayene ve radyoloji tetkiklerinde güçlük çıkartabileceği yönündedir. Geçmiş yıllarda pektorel adalenin (göğüs duvarı adalesi) önüne konan protezlerde böyle bir risk vardı. Ancak günümüzde protezlerin meme içine değil, kaburgalarla pektorel adale arasına konuyor olması bu riski de ortadan kaldırmıştır. Memeye estetik amaçla konan  protezlerin meme kanserine kolaylaştırıcı veya tanısını geciktiren bir etkisi yoktur.
 
doğum kontrol hapları meme kanseri yapar mı?
Araştırmalar, doğum kontrol hapı kullanan kadınların, hayatında hiç kullanmayanlara kıyaslandığında, meme kanseri riskinin biraz yükseldiğini göstermiştir; ancak bu risk ilacın kesilmesiyle hemen düşer. Son 10 sene doğum kontrol hapı kullanmayan bir kadının riski normal değerlere düşer. Doğum kontrol hapı kullanmak isteyen kadınların, meme kanseri açısından diğer risklerini de göz önünde bulundurmalı ve ilaca başlamadan önce bu riskleri hekimiyle birlikte gözden geçirmelidir.
 
deodorantlar meme kanseri yapar mı?
Bu konuda zaman zaman basında haber niteliğinde yazılar çıkmaktadır. Internet dünyasında dolaşan bir mail ile koltukaltına sıkılan deodorantların lenf dolaşımını bozup, toksinlerin memede birikmesine neden olarak, meme kanseri yaptığını söylentisi yayıldı. Bu haberi destekleyecek deneysel çalışmalar veya istatistik verileri yoktur. Dolayısıyla iddianın bilimsel dayanağı eksiktir.
Küçük çaplı bir araştırmada, bazı deodorantların içinedeki katkı maddelerinin, çok zayıf bir östrojenik etki gösterdiği ve bir grup meme kanseri olgusunda etkili olduğu bildirilmiştir. Yine de bu çalışmada, meme kanserine, sözü edilen maddelerin neden olduğu tam olarak gösterilememiştir. Bu bir ilk çalışmadır ve üzerinde daha çok çalışma gerekmektedir. Buna karşılık büyük gruplarda yapılan incelemelerde, meme kanseri ile deodorant kullanımı veya koltukaltı kıl hijyeni arasında her hangi bir ilinti bulunamamıştır.   
 
meme kanseri kalıtsal mı?
Pek çok kadının aile öyküsünde kan bağı olan bir akrabasının meme kanseri öyküsü olabilir. Bunların çoğu sadece rastlantısal bir durumdur. Bazı nadir kadınların ise, anne veya baba tarafı olmak üzere aynı kan bağı kolundan birden çok meme kanseri olan yakını olabilir. Bu durumda, ailenin kadınlarının, uzun dönemde meme kanserine yola açan bozuk bir geni taşıması olasıdır. Ailesel meme kanseri denilen bu durum tüm meme kanserleri arasında ancak % 5 kadarından sorumludur. Bu bozuk geni taşıyan ailelerin tüm kadınlarının kan testleri ile mevcut risklerinin değerlendirilmesi koruyucu hekimlik açısından önemlidir.
Özet olarak meme kanserlerinin küçük bir kısmı aileseldir ve tabi kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu genetik geçişe yol açan genlerin bulunması sonucu anlaşılmıştır ki, tüm meme kanserleri arasında yalnızca  %  5 kadarı ailesel geçiş göstermektedir.

meme alındı ne zaman estetik ameliyat olabilirim?
Bazı özellikli durumlar dışında meme ameliyatlarının pek çoğunda memeyi almak gerekmiyor. Meme alımı ile meme rekonstrüksiyonu arasında geçmesi gereken süre normal koşullarda en az 1 sene olmalıdır. Bu bir senelik süreç, ameliyat sonrası yapılması gereken ilave tedaviler –örneğin radyoterapi, kemoterapi süresi, daha sonra dokuların iyileşmesi için geçmesi gereken süre ve bölgede lokal bir nüks olmadığından emin olunması amacını taşır. Bazı özel durumlarda hastalığın çok erken evrede olması veya koruyucu nedenlerle her iki tarafı henüz kanser gelişmeden mastektomi (meme alınması) uygulanması halinde, aynı seansta rekonstrüksiyon yapılır; beklemeye gerek olmayabilir.