Meme Sağlığı Kulübü | Op.Dr. Hamdi Koçer | Fibroadenom, meme kanseri, ultrasonografi, lenf bezleri

MEME KANSERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Adjuvan tedavi: Cerrahiden sonra cerrahiye ek olarak uygulanan yardımcı tedavi.

Aksiller: Koltuk altı ve yakınında yer alan alanı ifade eden bir terim. Memeden ayrılan lenf sıvısının çoğu bu bölgede yer alan lenf bezlerine boşalır. (aksiller lenf bezler).

Erken evre meme kanseri: Evre I ve II , lenf bezi negatif meme kanserini tanımlamak için kullanılan bir terim.

Evrelendirme: Meme kanserleri için tümörün büyüklüğüne, kanserin lenf bezlerine ve vücudun diğer yerlerine yayılıp yayılmadığı (metastaz) bilgisine dayanan bir sınıflandırma sistemi.

Hormon reseptörü (HR) : Hormon reseptörü hücre yüzeyinde yer alan , östrojen ve progesteron gibi özel hormonlarla uyarılan bir duyargadır. Bu şekilde kanser hücreleri bu hormonlarla beslenerek , ürer.

Hormonal tedavi : Tamoksifen veya aromataz inhibitörleri gibi özel ilaçların hormonlarının üretimini veya kanser hücresi üzerindeki etkilerini azaltmak üzere kullanılması.

Hücre : Canlı herhangi bir şeyi oluşturan dokuların en küçük birimi. Hücrelerin özelleşmiş bir yapısı ve fonksiyonu vardır.

İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 – HER2):

Meme kanserinin bazı türlerinde hücre yüzeyinde bulunan bir duyargadır. Bir çeşit anten olarak da kabul edilebilir. Tümörü normalden fazla HER2 düzeyine sahip bir hasta HER2 pozitif oalrak değerlendirilir. Normal HER2 düzeylerine sahip bir hasta ise HER2 negatif olarak kabul edilir.

Kanser : Anormal hücrelerin kontrolsüz veya düzensiz olarak bölündüğü hastalar için kullanılan bir terim. Kanser hücreleri etraftaki sağlam dokuları istila edebilir ve kan dolaşımı ve lenf bezleri vasıtasıyla vücudun diğer bölümlerine yayılabilir.

Kemoterapi : Kanser hücrelerini öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için intravenöz (damar içine), oral olarak  (ağızdan) ve diğer uygulama yolları ile verilen ilaçlarla yapılan tedavi. Bu ilaçlar kanser hücreleri ve normal hücreler için zararlıdır. Bu ilaçların çoğunun hızlı üreyen tüm hücrelere zararlı etkisi nedeniyle kemoterapi, derecesi hafiften şiddetliye değişebilen yan etkilere neden olur.

Lenf nodu : Lenfatik sistemin parçası olan küçük fasülye şekilli organlar (lenf bezi de denir). Kolun altında yer alan lenf bezleri göğüs ve kolda biriken lenf sıvısını boşaltır. Cerrahi sırasında aksiller lenf bezlerinin bazıları meme kanserinin evresini tespit etmek üzere çıkarılır.

Lumpektomi : Meme kanseri tümörü ve onu çevreleyen az miktardaki doku dahil, sınırlı bir doku kütlesinin cerrahi işlemle çıkarılması.

Mastektomi : Mememin bir kısmını ya da tamamını çıkarmak üzere yapılan cerrahi işlem.

Neoadjuvan tedavi : Ana tedaviden önce verilen tedavi (Cerrahi genellikle ana tedavidir).

Nod –Negatif meme kanseri : Lenf bezlerine yayılmamış meme kanseri. (Erken evre hastalık da denir).

Nod-Pozitif meme kanseri : Lenf bezlerine yayılmış meme kanseri.

Östrojen reseptörü (ER) : Bazı hücrelerin üzerinde yer alan , östrojen hormonunun bağlanabildiği bir duyarga. ER –pozitif (ER+) terimi östrojen reseptörünü taşıyan tümör hücrelerini ifade eder. Bu hücreler genellikle hormon tedavisine duyarlıdır.

Progesteron reseptörü (PR) : Bazı hücrelerde yer alan progesteron hormonunun bağlanabildiği bir duyarga. PR – pozitif ( PR + ) terimi progesteron reseptörüne sahip tümör hücrelerini ifade eder. Bu hücreler genelikle hormon tedavisine duyarlıdır.

Tümör : Herhangi bir dokuda ; dokuyu oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalarak ürettikleri kitle. Tümör , selim  (kanserli olmayan) ya da malign/habis (kanserli) olabilir.