Meme Sağlığı Kulübü | Op.Dr. Hamdi Koçer | Fibroadenom, meme kanseri, ultrasonografi, lenf bezleri

Memenin İltihabı: Mastit


emzirme3.jpgMeme iltihabı yani mastit hormonal bakımdan aktif  dönemde yani 18-50 yaş aralığında görülür. Bunlarında çoğu  emzirme dönemine rast gelir.  Emzirme dönemi dışında görülen meme enfeksiyon ve abselerinin oluş mekanizma ve tedavileri farklıdır.  Bu nedenle iki grubu farklı değerlendirmek gerekir. 

Emzirme döneminde görülen meme enfeksiyonları

Eskiye oranla görülme sıklığı azalmıştır. Meme başında bir çatlak veya meme cildindeki bir sıyrık enfeksiyonun giriş kapısıdır.  Özellikle vücut direncinin düştüğü  dönemlerde, buradan giren bakteriler enfeksiyona neden olurlar.  Üstelik meme içinde boşalamayan süt bezesi de varsa, bkterileri içi ideal yaşam alanı oluşur. Bu nedenle emzirme dönemindeki meme enfeksiyonları çok kısa zamanda ciddi bir enfeksiyona dönüşbilir.

Meme enfeksiyonları genellikle ilk doğumu takiben görülür ve  emzirme döneminin ilk 6 haftası  veya bebeği sütten kesme döneminde  karşımıza çıkar.  Hastanın yakınmaları: ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ve/veya sistemik enfeksiyon bulguları olabilir. Klinik muayenede meme şişmiştir, kızarmıştır ve hassastır. Eğer abse gelişirse,  sınırları belli kitle ele gelir ve bunun üstünde cildin gergin kırmızı parlak hali hemen dikkat çeker.  Hasta da bazen, yüksek ateş, taşikardi, lökositoz gibi sistemik enfeksiyon bulguları da görülür. Erken dönemde hemen antibiyotik başlanması, enfeksiyondan abseye dönüş riskini azaltır.

Antibiyotik başlanmasına rağmen tedaviden fayda görmeyen kadınları hastaneye yatırmak, ultrasonografi ile abseyi kontrol etmek ve olası bir tümör ile ayırıcı tanısını yapmak gerekir.  Bazen enflamatuvar kanserleri abselerden ayırmak çok zor olabilir.

Bu süreç esnasında emzirmeye devam edilmelidir çünkü süt kanallarının boşalması enfeksiyonun çözülmesine yardımcı olur. Süt içindeki bakteriler bebeğe zarar vermez. Annenin emzirmeye devam edebilmesi için süte geçmeyen bir antibiyotik seçilmesi gerekir.

Bebek memeyi emip yeterince boşaltamıyorsa, mutlaka pompa ile boşaltılmalıdır.  Pompa ile boşaltma sırasında meme üzerine biraz masaj yapmak faydalı olabilir.

Emzirme dönemi dışında abseler:       
Kronik mastit-Granülamatöz mastit

Emzirme dönemi dışında meme abseleri nadir görülür. Bunların bir kısmı yi emzirm dönemindeki gibi akut abselerdir; bir kısmı ise sürekli tekrarlayan kronik abselerdir. Akut abseler adi enfeksiyonlardan kaynaklanır ve tanı-tedavi olarak emzirme dönemi abseleri gibi değerlendirmek gerekir.

Emzirme dönemi dışında görülen ve ard arda tekrarlayan kronik abseler memenin çok nadir görülen ancak hastalara ciddi sıkıntı veren bir tablodur. Sebebi tam olarak bilinmemek ile beraber oto-immün bir hastalık olduğu yani vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Vücudun bağışıklık sistemi kadının süt 

url.jpgkanallarını ve süt bezlerini yabancı cisim olarak görüp tahrip etmeye uğraşmaktadır. Benzer hastalıklar yine hormon bezi olan pankreas ve tiroit bezinde görülebilir: Diabetes ve Hashimoto tiroiditi

Kronik mastitler en son emzirme döneminden 1-2 sene geçtikten sonra ortaya çıkar yani genç kadınlarda görülür. (ortalama görülme yaşı 32). Meme başı çevresinde kızarıklık, abse, kitle ve bazen de akıntılı fistül şeklinde ortaya çıkabilir. Zaman zaman endeksiyon da tabloya ilave olabilir ve o zaman ateş kırıklık da görülür.  

Eğer abse yoksa, antibiyotik ve antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilir. Bunlara yanıt alınamaz veya abse gelişirse, memeyi ultrasonla kontrol etmek,  tedavi olarak da iğne ile drenaj veya cerrahi abse drenajı uygulanır.

Tedaviye yanıt vermeyen  sık tekrar eden hastalarda tümör tanısının ekarte edilmesi gereklidir. Bunun için ince iğne biyopsisi veya tru cut biyopsi ile hastalığın granülamatöz mastit olduğu kanıtlanmalı ve meme kanseri tanısı ihtimali ekarte edilmelidir. 

Bu abselerin kesin bir tedavisi yoktur ve dönem dönem hastalık ile mücadele zordur. Hastalığın memede yaygınlaştığı, kitleler oluştuğu ve ağrı nedeniyle hastaya sıkıntı verdiği dönemlerde kortizon kullanılabilir. Kortizon ile hastalığın belli süreler remisyona uğradığını (uzun süre tekrarlamadığını) biliyoruz. Kalıcı tedavi bazen ilgili bölgedeki tüm süt kanallarının çıkarılması şeklinde olur.

Kronik mastit olduğunu düşündüğümüzde ilk yaptığımız iğne biyopsisi ile tanıyı kesinleştirmek sonra hastanın tedavisine başlamak olmalıdır.